Nowe eksponaty w OMPiO

Dzięki panu Zdzisławowi Sabatowi Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wzbogacił się dziś o nowe eksponaty. Pan Zdzisław Sabat, były wiceprezydent Kielc oraz regionalista, przekazał nam plakaty propagandowe z okresu stanu wojennego. Podarowane nam przedmioty są bardzo cenne ponieważ pan Zdzisław zrywał je wraz z żoną z kieleckich ścian i murów podczas tego trudnego okresu w historii Polski.