Piotr Wawrzyk w OMPiO

27 lutego 2019 r., w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej OMPiO, odbyła się zorganizowana przez Fundację im. S. Artwińskiego debata ,,Jaka przyszłość Europy?”.  Piotr Wawrzyk – Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w MSZ, dyskutował z kielecką publicznością na temat współczesnych wyzwań stojących przed Unią Europejską .