Samorządowe Przedszkole nr 27 w Kielcach

Wychowankowie Samorządowego Przedszkola nr 27 w Kielcach poznali dziś dwóch wielkich Polaków – Tadeusza Kościuszkę i Józefa Piłsudskiego.