SP nr 14 w Kielcach, SP Bochnia, SP Krąplewice

Klasa szósta Szkoły Podstawowej nr 14 w Kielcach wzięła udział w zajęciach z Projektu Edukacja w Miejscach Pamięci, ekspozycję OMPiO zwiedziły grupy z Bochni oraz Krąplewic.