Hufiec Poznań

Kolejna grupa harcerzy z Wielkopolski zwiedziła naszą ekspozycję.