Młodzież z Ukrainy

Młodzież z Ukrainy zwiedziła dziś ekspozycję OMPiO oraz wykonali pamiątkowe pocztówki.