Kielecki Wrzesień 1939

 

30 września 2019 r. na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Kielecki wrzesień 1939” ukazującej losy Kielczan w pierwszych tygodniach po wybuchu II wojny światowej.

W tym samym dniu trzydzieści pięć grup młodzieży z kieleckich szkół podstawowych i średnich wzięło udział w grze terenowej: “Kielecki wrzesień ’39 – śladami bohaterów”.

W grze zwyciężyła grupa z Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w składzie:

Hubert Januchta, Jakub Garlicki, Michał Tosnowiec, Kacper Włodarczyk, Wiktor Czechowski, Sebestian Stąpisz.

Drugie miejsce zajęła grupa z II L.O. im. Jana Śniadeckiego:

Piotr Michalski, Maciej Sygut, Kacper Szemraj, Jakub Wnętrzak, Michał Jaworski, Jakub Bekier.

Trzecie miejsce grupa z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Sikorskiego:

Bartłomiej Chałaciński, Przemysław Dziewiera, Jakub Berbeś, Dariusz Garbacz, Jakub Durlik.

Wyróżnienie otrzymała grupa ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Kielcach:

Krystian Sońta, Wiktoria Skwarek, Wiktor Bzymek i Patryk Mularczyk.

Wręczono również nagrody i dyplomy dla uczestników Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Tragizm wojny i okupacji”. Wyróżnione zostały trzy zespoły: z Szkoły Podstawowej 22 im. Generała Stanisława Maczka: Amelia Kubasik, Małgorzata Zielińska, Damian Manecki pod opieką  Dominiki Fortunki, z Szkoły Podstawowej 5 im. Stefana Artwińskiego: Kacper Saramak, Weronika Plech i Julia Restecka pod opieką Marty Małek oraz z Szkoły Podstawowej nr 28 im.  Żołnierzy 4 pp “Czwartaków”: Szymon Brzeziński, Aleksander Józefik, Piotr Kaczmarczyk pod opieką Marioli Fitas.

W grze miejskiej przeprowadzonej w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Tragizm wojny i okupacji”, I miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej 24 im. Pierwszej Kompani Kadrowej: Kaja Lang, Julia Tomczyk, Kacper Hajduk pod opieką Katarzyny Wójcik. II miejsce przypadło uczniom: z Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego- Franciszek Dwurnik, Zuzanna Zaborek, Małgorzata Michalska pod opieką Grażyny Okólskiej, z ZSE im. Prezydenta R. Kaczorowskiego- Maciej Mrówka, Kasper Mik, Paweł Baranowski pod opieką Iwony Kłos oraz z Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 11 im. Bohaterów Warszawy- Krzysztof Jędrzejczyk pod opieką Doroty Sikory. III miejsce zajęli uczniowie z Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr. 11 im. Bohaterów Warszawy- Maria Gulewicz, Milena Tofil, Damian Przybylski pod opieką Agaty Synowiec.

Uroczystości zwieńczyło spotkanie i poczęstunek przy ognisku oraz koncert chóru ze Szkoły Podstawowej nr 8 i 9.

Zapraszamy do galerii zdjęć: