SP nr 12, SP nr 5

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 12 i nr 5 wzięli dziś udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci.