SP nr 2, SP nr 12

Dwie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 wzięły dziś udział w zajęciach w ramach Edukacji w Miejscach Pamięci. Odwiedziła nas także klasa ze Szkoły Podstawowej nr 12 i poznali historię obrony Westerplatte.