SP nr 20, SP nr 22, Sp nr 34

18 października 2019 r. uczniowie Szkół Podstawowych nr 20, 22 oraz nr 34 wzięli udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci. W tym samym dniu uczniowie Technikum nr 2 w Kielcach poznawali realia okupacji niemieckiej w Kielcach oraz wystawę poświęconą Annie Frank.