Nowe twarze na Murze Pamięci

Murze Pamięci OMPiO pojawiły się kolejne zdjęcia z wizerunkami ofiar więzienia na Zamkowej:

Tomasz Dyk

Leonard Fudala ps. „Ryski”, „Okularnik” (NSZ)

Grzegorz Lipiński ps. „Grześ”, „Gryf” (AK, WiN)

Józef Mojecki ps. „Sikorka” (NSZ)

Stanisław Opel

Ignacy Podolski

Józef Zep ps. „Kruk” (AK)

Antoni Burzyński „Lis” (AK),

Zygmunt Gajda,

Jan Kundera,

o. Paweł Kulawy,

Wacław Łukomski „Czarny” (ZWZ-AK),

o. Jana Pawołek,

Tadeusz Pietrzyk „Masłowski” (ZWZ-AK)

Stanisław Staroń (Organizacja „Błyskawica”)

Na Murze upamiętnionych jest już 171 więźniów. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia, tego jakże ważnego dla kielczan Miejsca Pamięci.