Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach wzięli dziś udział w warsztatach o II wojnie światowej na Kielecczyźnie.