Finał programu – TEATR MAMA TATA i JA

6 grudnia na sali konferencyjnej Wzgórza Zamkowego odbył się wernisaż Wystawy Fotografii Artystycznej w ramach projektu TEATR MAMA TATA i JA zorganizowanej przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski. Autorami zdjęć są: Piotr Bieniek, Artur Dziwirek, Anna Kaleta, Izabela Karlińska, Luiza Miszczyk, Alicja Obara oraz Sławomir Oszywa, którzy przez 9 miesięcy dokumentowali przebieg projektu.

Program TEATR MAMA TATA i JA to międzypokoleniowy projekt, skierowany do dzieci oraz ich rodziców, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach. Za nami jego piąta edycja. Rokrocznie zamyka go wystawa fotograficzna, która już po raz trzeci odbyła się na Wzgórzu Zamkowym. Ekspozycja prezentowana w OMPiO została przygotowana przez zespół z Instytutu Dizajnu. Kuratorem wystawy jest Darek Ścisło. Jak sam stwierdza: „Przedsięwzięcie to stawia szczególne wymagania przed biorącymi udział w projekcie fotografikami, którzy mają utrudnione zadanie z racji ochrony wizerunku uczestników, zwłaszcza dzieci. Mają oni co prawda wolną rękę, jeśli chodzi o koncepcję artystyczną ich dokumentacji, ale o ileż trudniejsze jest przekazanie emocji fotografowanych ludzi, jeśli nie można pokazać ich twarzy. Z ilu wspaniałych ujęć trzeba zrezygnować, bo ktoś akurat odwrócił się w kierunku aparatu?”.

Wystawę będzie można oglądać bezpłatnie do końca roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć: