Pod pałkami Zomowców

13 grudnia 2019 r. w piątek zapraszamy na niezwykłe zajęcia do OMPiO. Ponad 250 uczniów weźmie udział w zajęciach z elementami rekonstrukcji na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. pn. Noc generała.

Zajęcia rozpoczną się o godz. 8.45 – wtedy na dziedziniec wejdzie pierwsza grupa uczniów i zostanie zatrzymana przez patrole wojskowe, po otrzymaniu przepustek wejdą do OMPiO. Tu dostaną oporniki i wezmą udział w godzinnych  zajęciach – będą analizować różne materiały źródłowe (w tym ikonograficzne) i przygotowywać plakaty (WŁADZA w stanie wojennym i SPOŁECZEŃSTWO w stanie wojennym). Po prezentacji efektów swojej pracy grupa ponownie zderzy się z „siłami porządkowymi” – ZOMO, milicją i wojskiem – na dziedzińcu.

Taka forma przybliżenia niełatwej współczesnej historii naszej ojczyzny, jesteśmy pewni, pomoże uczniom zrozumieć: czym był stan wojenny dla Polaków, jakie represje , zakazy i nakazy ograniczające prawa człowieka wprowadziła władza PRL, jak wyglądało życie codzienne zwykłych mieszkańców, jak społeczeństwo przeciwstawiało się władzy, jakie były formy oporu. Rekonstrukcja ułatwi uczniom wejść w klimat sytuacji sprzed 38 lat, ale też zdobyć wiedzę na temat tej mrocznej historii. Na dziedzińcu będą palić się koksowniki, będzie armatka wodna i oddziały ZOMO, milicji i wojska w umundurowaniu – będzie to grupa rekonstrukcji historycznej pod dowództwem Zbigniewa Kowalskiego.