Harcerze w OMPiO

31 stycznia 2020 r. ekspozycję OMPiO zwiedziły 2 grupy harcerzy z ZHP i ZHRP.