Elewi z CPdMZ

Obecnie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbywa się szkolenie żołnierzy I turnusu służby przygotowawczej. Część z nich odwiedziła nasz Ośrodek, zgłębiając wiedzę o historii Kielc, regionu a także dzieje walki narodowowyzwoleńczej toczonej na naszych ziemiach.