Nowy Dyrektor Wzgórza Zamkowego

W dniu 02.01.2020 r. decyzją Prezydenta Kielc Bogdana Wenty stanowisko Dyrektora jednostki budżetowej ”Wzgórze Zamkowe” objęła Ewa Chabielska.

Ewa Chabielska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ukończyła kierunek projektowy. Swoją artystyczną edukację uzupełniła Europejskimi studiami menedżerskimi na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Przez kilka lat zarządzała wojskowym ośrodkiem kultury, gdzie zajmowała się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży.

Kilka lat temu związała się zawodowo ze Wzgórzem Zamkowym, koordynując pracę Pracowni Tkaniny Instytutu Dizajnu (w latach 2012-2016). Organizowała również eventy i wystawy ID Kielce. W ostatnim czasie zawodowo oddała się swojej pasji – kreacji wizerunku, pracując dla jednej z kieleckich firm.

Ewa Chabielska będzie pełniła obowiązki dyrektora jednostki w ramach zastępstwa na czas określony, do końca grudnia 2020 roku.