Przedmioty życia codziennego

Zapomniane już dziś przedmioty używane w życiu codziennym wzbogaciły ekspozycję poświęconą II wojnie światowej w salach wystawowych OMPiO. Przykręcane do butów łyżwy, drewniane zabawki, drewniana maglownica, blaszana bańka na mleko czy nawet butelka z oranżady pozwalają dzieciom i młodzieży biorącej udział w warsztatach i lekcjach muzealnych zrozumieć realia czasów wojny. Prezentowane eksponaty, choć nie są cennymi dziełami sztuki, a pochodzą ze strychów, piwnic i domowych stanowią świadectwo historii i budzą zainteresowanie zwiedzających i doskonale uzupełniają ekspozycję edukacyjną OMPiO. Pochodzą z bogatych zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej i zostały nam użyczone dzięki życzliwości dyrekcji placówki. Muzeum to od lat dokumentuje i gromadzi pamiątki życia kieleckiej wsi i miasteczek. Wizyta w Parku Etnograficznym w Tokarni pozwala poznać zapomniany już dziś świat, natomiast w Michniowie powstaje imponująca ekspozycja ukazująca wojenną martyrologię polskich wsi.