Strategia Rozwoju Kielc 2030+

Szanowni Państwo!

Rozpoczęły się prace nad pierwszym etapem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+.

Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przygotowuje kompleksową diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej miasta. Jej elementem są konsultacje społeczne dostępne dla wszystkich mieszkańców Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w formie ankiety.

Mając na uwadze to, iż urzędnicy zajmujący się w mieście poszczególnymi zagadnieniami posiadają najlepszą wiedzę o wyzwaniach rozwojowych Kielc, zwracamy się z prośbą do pracowników miasta i jednostek miejskich o wypełnienie ankiety. Ankieta umieszczona jest na portalu Idea Kielce i będzie dostępna do 29 lutego b.r.:

https://idea.kielce.eu/konsultacje/strategia_kielce.html