Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach im. D. Siedzikówny “Inki”

Uczniowie Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach im. Danuty Siedzikówny “Inki” zwiedzili dziś ekspozycję OMPiO.