Powitanie Naczelnika

Latem 2017 r. otrzymałam od pana Dariusza Tomaszewskiego zdjęcie jego pradziadka, Stefana Henryka Tomaszewskiego, prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w latach 1919-1922, witającego uroczyście w Kielcach marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z roku 1921, kiedy marszałek otrzymał tytuł honorowego mieszkańca naszego miasta.

Stefan Tomaszewski był znanym i cenionym adwokatem kieleckim. Urodził się w 1864 r. w Nowym Korczynie. Ukończył gimnazjum w Kielcach, a później studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1901 r. rozpoczął karierę prawniczą jako adwokat w Kielcach. Działał w Narodowej Demokracji. Był wielkim kieleckim społecznikiem: działał w Towarzystwie Oświaty Narodowej, organizował tajne zjazdy nauczycieli ludowych, przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika Rady Opiekuńczej Kieleckiej Męskiej Szkoły Handlowej, powołanej w 1903 roku. Stał na czele kieleckiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej, największej wówczas w Królestwie Polskim społecznej organizacji oświatowej. Był także m. in. członkiem komitetu nadzorczego w powstałym w maju 1910 roku Kieleckim Towarzystwie Opieki Szkolnej, wspierał finansowo również powstałą w 1907 roku Kielecką Żeńską Szkołę Handlową. Udzielał się w Towarzystwie Kredytowym oraz Kieleckim Towarzystwie Ochotniczej Straży Ogniowej. Założył Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, krzewiące kulturę fizyczną. Jako ziemianin był członkiem Kieleckiego Towarzystwa Rolniczego.

W czasie I wojny światowej Stefan Tomaszewski wraz z kasjerem magistratu Józefem Czarnieckim zostali zakładnikami z powodu włamania nieznanych sprawców do magazynu Kieleckiego Towarzystwa Rolniczego, gdzie znajdowały się niemieckie składy broni. W razie nie zapłacenia Niemcom kontrybucji nałożonej na miasto mieli zostać rozstrzelani. Na szczęście kontrybucję zebrano i zakładnicy zostali uwolnieni. W czasie I wojny światowej Stefan Tomaszewski był członkiem Komitetu Obywatelskiego miasta Kielc, powołanego w listopadzie 1914 roku, którego zadaniem była pomoc mieszkańcom. Rada Regencyjna 30 września 1918 roku powołała go na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, a Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski w październiku 1919 roku mianował go prezesem tegoż sądu już w niepodległym Państwie Polskim. W czasie wojny polsko – bolszewickiej kierował Kieleckim Komitetem Obrony Narodowej.

Stefan Tomaszewski zmarł 23 lutego 1924 roku.

Ewa Działowska