Świadectwo więziennego felczera

Józef Fetela, kielczanin, od 1932 roku był sanitariuszem szpitala w kieleckim więzieniu. W więzieniu pracował też w latach niemieckiej  okupacji. Już po wojnie spisał na kilku kartkach swoje wojenne wspomnienia. Choć jest to krótki i lakoniczny opis jego pracy stanowi niezwykle interesujące źródło historii miasta. Ogólne fakty znane z dotąd relacji i opisów  „z drugiej ręki” znajdują tu potwierdzenie w świadectwie uczestnika wydarzeń.  Szczególnie cenny jest opis pierwszych dni września 1939 r, ewakuacji więźniów,  a następnie powrotu do pracy i tragicznych wydarzeń na ulicy Zamkowej w dniu 9 września 1939 r. Interesujące dokumenty i zdjęcia dotyczące Józefa Feteli otrzymaliśmy od p. Krzysztofa Idzika z Kielc. Wkrótce zostaną one opublikowane na stronie OMPiO.