75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dokładnie 75 lat temu – 8 maja 1945 roku – zakończyła się II wojna światowa w Europie.

Rozmowy kapitulacyjne rozpoczęły się 5 maja 1945 r. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Po dwóch dniach, wieczorem 7 maja 1945 r., we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Stronę aliancką reprezentowali generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. W imieniu III Rzeszy Niemieckiej akt kapitulacji podpisał gen. Alfred Jodl. Na jego mocy siły niemieckie zobowiązały się do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

Niestety dla wielu państw, klęska nazistowskich Niemiec nie oznaczała odzyskania wolności. Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, koniec II wojny światowej oznaczał jedynie początek nowej okupacji i konieczność kontynuowania walki o utraconą niepodległość.

Podczas jednego z największych konfliktów zbrojnych w historii świata, w latach 1939 – 1945, zginęło około 6 mln Polaków.