Kielczanin w bitwie warszawskiej

100 lat temu na przedpolach Warszawy rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w historii nie tylko Polski, ale całej Europy. Polskie oddziały pod dowództwem Józefa Piłsudskiego zatrzymały wojska bolszewickie idące na zachód Europy. W tym bardzo ważnym wydarzeniu brali udział także mieszkańcy Kielc. Jednym z nich był Jan Kinastowski.

Urodził się w Kielcach w 1902 roku. Jako uczeń gimnazjum Jana Śniadeckiego w 1915 roku wstąpił do I Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. Dionizego Czachowskiego. Uczestniczył w stawianiu krzyża na Bruszni. W 1917 roku złożył przyrzeczenie harcerskie i został kronikarzem I KDH. 16 lipca 1920 roku z kolegami z drużyny wstąpił do Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera, by bronić zagrożonej przez Rosjan Warszawy. To była niełatwa decyzja, ponieważ po śmierci ojca opiekował się matką i trzema siostrami. Uważał jednak, że sprawy ojczyzny są ważniejsze niż sprawy rodzinne. Jako szeregowiec 205 Pułku Piechoty brał udział w walkach w obronie Warszawy, walkach pod Ostrołęka, Pułtuskiem, Płońskiem, Wronami i Białymstokiem. 19 września z powodu choroby został odesłany do szpitala.

Za udział w walkach z bolszewikami otrzymał odznaki: „Stanęli w potrzebie 1920″, „W bój za zwycięstwo. Armia Ochotnicza J. Hal­lera”, Krzyż z orłem legionowym „ Armia Ochotnicza 1920″, „Czyn Narodu Cud na Wisłą – Sierpień 1920″.

Po powrocie z frontu skończył szkołę, pracował w Banku Spółek Zarobkowych, po 1930 r. prowadził z siostrami sklep z artykułami piśmienniczymi przy ul. Sienkiewicza. Jako członek Stowarzyszenia Kupców był współzałożycielem Gimnazjum Kupieckiego przy ul. Kopernika, w którym po 1946 roku uczył przedmiotów zawodowych. Potem pracował w Kuratorium Oświaty. Zmarł w 1972 roku.

Na naszej ekspozycji znajdują się dwa eksponaty związane z Jankiem Kinastowskim. Jeśli dobrze odpowiecie na pytania związane z nim, odkryjecie zdjęcie prezentujące te przedmioty. Zapraszamy do zabawy!

 

Eksponaty te to pamiątki z frontu Jana Kinastowskiego.  W puszce po paście do butów widać ślad po kuli.