Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach

Z okazji piętnastej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 20 października 1999 r. odsłonięto jego pomnik na Placu Najświętszej Marii Panny w Kielcach, autorstwa Grzegorza Łagowskiego. Postać kapłana została odlana z brązu. Rzeźba ustawiona jest na suchedniowskim piaskowym cokole, na którym widnieje napis „Zło dobrem zwyciężaj”.

Ks. Jerzy Popiełuszko był kapłanem warszawskiej „Solidarności”. Od 28 lutego 1982 r. organizował Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Tym naraził się ówczesnym władzom, które jego działalność polityczną uznały to za sprzeciw wobec panującego systemu. Zasłynął ze swej niezłomności i męstwa. Jego powiedzenie: „Jestem gotowy na wszystko”, było aktem odwagi wobec systemu komunistycznego, z którym przyszło mu się definitywnie zmierzyć w dniu Jego uprowadzenia i zamordowania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 r. Zwłoki kapelana „Solidarności” wyłowiono z zalewu na Wiśle koło Włocławka. Jak wykazała sekcja zwłok, przed śmiercią był brutalnie torturowany. Walczył o prawdę, o Polskę, bronił najwyższych wartości, za które oddał życie.

Jak sam głosił w jednej ze swoich homilii: „Zachować godność człowieka, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą-żyć w prawdzie- to jakieś minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego. Bo prawda wypowiadana w słowach kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci”.

Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany 4 listopada 1984 r. w Warszawie. W 2010 r. odbyła się jego beatyfikacja. Cztery lata później błogosławionego ogłoszono patronem NSZZ „Solidarność”. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.