DWIE EGZEKUCJE W KIELCACH

18 listopada 1943 r. na placu św. Wojciecha w Kielcach funkcjonariusze policji prewencyjnej nazistowskich Niemiec w publicznej egzekucji rozstrzelali 10 mężczyzn przywiezionych w to miejsce z pobliskiego więzienia przy ul. Zamkowej. Rozkaz rozstrzelania wydała kielecka placówka Gestapo.

Zwłoki zamordowanych pogrzebano w miejscu egzekucji. Po wojnie ciała ekshumowano i pochowano na cmentarzu partyzanckim.

W lipcu 1969 r. w miejscu tej tragedii odsłonięto pomnik upamiętniający rozstrzelanych Polaków. W tej egzekucji zginęli: Jan Woś, Adam Bobrowicz, Wacław Jaworek, Jan Tałasiewicz, Tadeusz Gamoński, Wacław Kiniorski, Zygmunt Sajdak, Henryk Żytecki, Ignacy Podolski i Zbigniew Kozłowski.

Tego samego dnia odbyła się druga publiczna egzekucja w Kielcach, przy ul. Urzędniczej. W niej również rozstrzelano 10 bojowników transportowanych z kieleckiego więzienia. Dla uczczenia pamięci pomordowanych w tym miejscu, na początku lat 60-tych powstał pomnik autorstwa Zofii Bimer – Wolskiej, który stoi do dzisiaj. W tej egzekucji zginęli: Jan Chmurzyński, Stanisław Dygnarowicz, Stanisław Putowski, Eugeniusz Szczygieł, Władysław Kwiecień, Michał Radek, Zenon KrólAntoni Rogala, Stanisław Gądzik i Zdzisław Gądzik.