O kim jest ten wierszyk?

Czy wiecie o kim jest poniższy wierszyk:

“Chłop nas zdradził,
Skrzynka przyskrzyniła,
Kruk oko wydziobał,
Ryba zatopiła”

Ta rymowanka dotyczy dowódców powstania listopadowego. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie przeciw Rosjanom. Spisek zawiązano w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie pod przewodnictwem Piotra Wysockiego, a powstanie objęło swoim zasięgiem nie tylko Królestwo Polskie, lecz również Litwę, Żmudź i Wołyń. Powstańcom nie udało się pokonać Rosjan.  Po powstaniu nastąpiły liczne represje społeczne i gospodarcze, około 11 tysięcy osób opuściło kraj udając się na tzw. Wielką Emigrację. Do upadku powstania w dużym stopniu przyczynili się nieudolni dowódcy: generałowie Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński i Maciej Rybiński. Nie można też zapominać o przewadze militarnej Rosji i braku większego wsparcia ze strony ludności chłopskiej oraz innych państw.

Spróbujcie teraz połączyć w pary wydarzenia z powstania z datami. Powodzenia!

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/309365-powstanie-listopadowe