Wspomnienia z kieleckiego więzienia

Więzienie na ulicy Zamkowej było nie tylko miejscem kaźni dla przestępców, ale także bohaterów, którzy byli więźniami politycznymi. Przez cały okres PRL-u nie można było mówić o tych, którzy byli tutaj więzieni z powodu przekonań politycznych czy walki z władzą komunistyczną, dlatego tak niewiele mamy wspomnień dotyczących więzienia z tamtych lat. Każda wzmianka o naszym … Czytaj dalej Wspomnienia z kieleckiego więzienia