Pokoloruj powstańca

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Było to polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Działania zbrojne toczyły się tylko na terenie zaboru rosyjskiego – Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwa, Białoruś i część Ukrainy, a najwięcej potyczek stoczono na terenach dawnego województwa krakowskiego i sandomierskiego, czyli dziś ziemi świętokrzyskiej. Niestety powstanie upadło, a na Polaków spadły srogie represje, ale zryw ten zawsze będzie przypominał o bohaterskiej walce o odzyskanie niepodległości.
Zapraszamy dziś najmłodszych do zapoznania się z postaciami bohaterów powstania styczniowego. Poniżej można pobrać kolorowanki ukazujące powstańców:

powstaniec_1

powstaniec_2

powstaniec_3

powstaniec_4

powstaniec_5

powstaniec_6

powstaniec_7