Portret antykomunistycznego podziemia

Mariusz Mazur to autor niepokojący. Historyk odrębny, indywidualny. W jego naukowo-popularyzatorskiej pracy ważne miejsce zajmuje tropienie prawdy historycznej i demitologizacja historii i jej bohaterów. Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS, ukończył politologię i historię. Jak możemy przeczytać na stronie uczelni: „zajmuje się szeroko pojętą problematyką Polski Ludowej, totalitaryzmu, autorytaryzmu, mechanizmami manipulacji i indoktrynacji, w tym … Czytaj dalej Portret antykomunistycznego podziemia