Znajdź różnice

Z upływem lat wszystko się zmienia, także architektura miasta, wygląd budynków. Zmieniał się też najważniejszy zabytek Kielc czyli Pałac Biskupów Krakowskich. Dziś proponujmy Wam poszukiwanie różnic w wyglądzie budynku pałacu z XIX wieku i dzisiejszym. Poniżej znajdują się trzy wizerunki pałacu. Spróbujcie znaleźć różniące je fragmenty.

W latach 1867-1872 na skutek przebudowano pałac na siedzibę urzędu Gubernialnego. Dokonano wtedy szpecących zmian w sylwetce rezydencji. Przebudowa zgodnie z projektem Franciszka Ksawerego Kowalskiego obejmowała m.in. zastąpienie wysokich hełmów wież płaskimi namiotowymi daszkami, obniżenie dachów obu skrzydeł, usunięcie posągów posłów szwedzkich i moskiewskich z murków parawanowych. W tym stanie pałac przetrwał do okresu międzywojennego, kiedy to został przejęty przez Urząd Wojewódzki. Dokonano wówczas restauracji budynku, doprowadzając do stanu aktualnego: zrekonstruowano hełmy wież od strony wschodniej (w latach 1923-1927) oraz wież od strony zachodniej (w latach 1937-1938). (MNKi)
zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pałac_Biskupów_Krakowskich_w_Kielcach#/media/Plik:23-Kielce-Palac_Biskupow(pischmak).jpg