Rocznica śmierci “Bema”

Dziś mija kolejna rocznica zamordowania por. Stanisława Grabdy ps. “Bem”, dowódcy oddziału partyzanckiego NSZ na Kielecczyźnie.

Stanisław Grabda ps. “Vir-Olszyna”,”Bem” (1916-1953)

Urodził się 3 grudnia 1916 r. w Przededworzu k. Chmielnika. We wrześniu 1939 r. walczył w II Dywizji Piechoty Armii Łódź. Po ucieczce z niewoli niemieckiej wstąpił do Związku Jaszczurczego. Miał pseudonim „Bem”. Pod koniec 1943 r. utworzył w ramach NSZ swój oddział. Na początku sierpnia 1944 r. wraz z oddziałem wszedł w skład Brygady Świętokrzyskiej. W 1945 r. kryjąc się przed UB, wyjechał na ziemie odzyskane. Jednak i tam działał w konspiracji. W 1947 r. podjął decyzję o ujawnieniu się w ramach amnestii. 16 stycznia 1950 r. został aresztowany.

30 sierpnia 1952 r. został skazany na podwójną karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach za “zbrodniczą działalność na rzecz obcego państwa”. Wyrok wykonano 15 kwietnia 1953 r. w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej.

Symboliczny grób “Bema” znajduje się na cmentarzu Piaski w Kielcach.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu o por. “Bemie”:

Por. Stanisław Grabda jest upamiętniony na Murze Pamięci oraz na ekspozycji poświęconej Żołnierzom Wyklętym w OMPiO.