Grzegorz Axentowicz – prawnik i społecznik

Pochodził z rodziny Ormian polskich. Urodził się 16 września 1901 r. w Łużanach koło Czerniowic na Bukowinie. Był synem Józefa i Anny z Manugiewiczów. Wychowywał się wraz z trzema siostrami w Kutach nad Czeremoszem. Malowniczo położona miejscowość stanowiła w dwudziestoleciu międzywojennym granicę między Polską a Rumunią. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1920 r. brał … Czytaj dalej Grzegorz Axentowicz – prawnik i społecznik