Uniwersał połaniecki – 7 maja 1794 r.

7 maja 1794 r. pod Połańcem został podpisany przez Naczelnika Najwyższej Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszkę uniwersał. Formalnie został wydany w imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, faktycznie współautorami dokumentu byli Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki, którzy w tym czasie przebywali z T. Kościuszką w obozie pod Połańcem. Dokument ten miał za zadanie przyciągnąć chłopów do … Czytaj dalej Uniwersał połaniecki – 7 maja 1794 r.