9. rocznica powstania OMPiO

Już 9 lat jesteście z nami. Dziękujemy!

Dziewięć lat temu, 22 czerwca 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja działalności Wzgórza Zamkowego – nowej instytucji kulturalnej miasta Kielce. W dawnych murach kieleckiego więzienia rozpoczęły funkcjonowanie: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytut Dizajnu.

Uczestnicy uroczystości wspominali nieodległy czas, kiedy zespół powięzienny niszczał, gdyż tylko dawny budynek administracyjny miał jeszcze lokatorów, a muzeum poświęcone  żołnierzom AK w trzech więziennych piwnicach funkcjonowało z trudem tylko dzięki społecznemu zaangażowaniu Kielczan.

Koncepcja rewitalizacji starego więzienia budziła emocje. W dawnych więziennych murach  powstała nowa ekspozycja.  Multimedialna wystawa prezentuje polską drogę do suwerenności (1792-1989), a dawne karcery i Mur Pamięci poświęcone są tym,  którzy w murach kieleckiego więzienia cierpieli i ginęli w latach 1939-1956.

Goście poznają tu dzieje naszego miasta, regionu i Polski. Wizyty w miejscu pamięci przybliżają historię i jej konteksty, pobudzają do refleksji, wzbudzają żywe emocje. Zespół OMPiO opracował tematyczne ścieżki zwiedzania, warsztaty dla uczniów dostosowane do wszystkich poziomów nauczania. Proponujemy też naszym najmłodszym, ale i tym starszym odwiedzającym udział w grach miejskich, rajdach terenowych i konkursach. W ofercie OMPiO znajdują się też warsztaty metodyczne dla nauczycieli, konferencje i  debaty, prezentacje książek historycznych, spotkania i rekonstrukcje historyczne, konkursy, koncerty i wystawy. Uczestnicy doskonale pamiętają i wspominają „Pieśniobrania” na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, koncerty poświęcone naszym bohaterom w kościele św. Wojciecha czy w KCK.

W pierwszym roku działania w różnych zaproponowanych przez nas formach wzięło udział ponad 19 000 osób. Tylko w zajęciach i warsztatach uczestniczyło ponad 8400 uczniów kieleckich szkół. Dla nich wymyśliliśmy i opracowaliśmy ponad 20 tematów lekcji. Rok później uczestników lekcji i warsztatów było już ponad 10 tysięcy, a liczba wszystkich gości OMPiO wyniosła ponad 20 tysięcy i każdego roku była większa.

Wielkim sukcesem OMPiO okazał się projekt „Edukacja w miejscach pamięci”. Od 2016 roku brały w nim udział kolejne roczniki uczniów klas III i VI oraz III  klas gimnazjów (a później VIII kl.). W projekcie brały udział wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzone są przez gminę Kielce. Uczestnicy poznawali  najważniejsze miejsca dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu, a dzięki miastu udział w projekcie był bezpłatny. W dotychczasowych edycjach projektu wzięło  udział  19136 osób z 819 klas.  

Dawne kieleckie więzienie jest miejscem pamięci. Bohaterami tego miejsca i bohaterami działań edukacyjnych są dawni więźniowie, ci którzy walczyli o wolną Polskę. Dzięki ich rodzinom, które kontaktują się z OMPiO, na Murze Pamięci znalazło się już 200 porcelanowych tabliczek z wizerunkami osób, które zginęły w kieleckim więzieniu lub stąd poszły na śmierć.

Czas pandemii spowodował, że dawne mury kieleckiego więzienia przestały na pewien czas tętnić głosem grup dzieci i młodzieży.  Zaoferowaliśmy im zajęcia on-line. Dziś, gdy reżim sanitarny jest złagodzony, znów cieszymy się, że grupy ze szkół i wycieczki są obecne w OMPiO. To znaczy, że nasza oferta jest dla nich atrakcyjna.