Rosyjskie pomniki w polskich miejscach pamięci

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie! Pisał w Inwokacji Adam Mickiewicz opisując najświętsze dla Polaków miejsca kultu. Jednak na przełomie XIX i XX wieku Rosjanie postanowili umieścić w Wilnie i w Częstochowie pomniki na cześć… rosyjskich zaborców: cara Aleksandra II, carycy Katarzyny i Michaiła Murawjowa zwanego “Wieszatielem” (z powodu masowo … Czytaj dalej Rosyjskie pomniki w polskich miejscach pamięci