Uroczyste otwarcie Herling-Grudziński Festiwal 

3 września 2021 r. o godz. 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie Herling-Grudziński Festiwal .

Uroczystość otworzył Marcin Janaszek, kierownik Działu Edukacji Artystycznej WDK, który zagrał piosenkę opartą na motywach z życia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do słów Anny Zielińskiej-Brudek.

Dyrektor Wzgórza Zamkowego Ewa Chabielska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Festiwalu. Poseł Krzysztof Lipiec przekazał osobiste podziękowania od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Piotra Glińskiego. Senator Krzysztof Słoń oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Rafał Nowak podziękowali OMPiO za wieloletnią działalność na rzecz promowania świętokrzyskiego dziedzictwa i postaw patriotycznych.

Wiceprezydent Kielce, Macin Chłodnicki powiedział, że „na te trzy dniu Kielce stają się polską stolicą literatury”.

Anna Żmudzińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej powiedziała, że wbrew stereotypom, według najnowszych danych czytelnictwo w Kielcach rośnie.

Jolanta Białek – pomysłodawczyni całego Festiwalu – opowiedziała o związkach wybitnych literatów z ziemią świętokrzyską. Podkreśliła ogromny wysiłek naszego grafika – Dariusza Ścisło, który poświęcił ogromną ilość czasu, aby w jak najbardziej atrakcyjny sposób przedstawić życiorysy tak wielu mistrzów pióra. Podziękowała również pracownikom OMPiO: Ewie Działowskiej, Damianowi Kwietniewskiemu, Magdalenie Osipowicz, Arturowi Szlufikowi, Brunowi Wojtasikowi i Agnieszce Ziętal za przygotowanie biogramów pisarzy.

Dziękujemy bardzo panu Wiesławowi Stefańcowi i Romanowi Hajzlerowi za wycięcie, skonstruowanie, pomalowanie i montaż wystawy „Od Wincetego do Myśliwskiego” na dziedzińcu przed budynkiem OMPiO.

Zapraszamy do kolejnych wydarzeń w ramach pierwszego Herling-Grudziński Festiwal !