WARSZTATY CZYTANIA WRAŻENIOWEGO

W ramach Herling-Grudziński Festiwal 3 września 2021 r. odbyły się warsztaty czytania wrażeniowego. W sali warsztatowej OMPiO poprowadziła je Małgorzata Swędrowska.
Jest ona twórczynią koncepcji czytania wrażeniowego, „czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami. Czytanie wrażeniowe to jednak przede wszystkim budowanie więzi dorosłego-czytacza-opowiadacza-interpretatora książki z dzieckiem lub grupą dzieci. Zaproszenie małych odbiorców do współtworzenia klimatu czytania poprzez wspólne otwieranie lektury za pomocą „hasła”, dopowiadania wybranych słów oraz wyrażania siebie w mimice twarzy, integracyjnych tańcach i innych formach aktywności fizycznej”.

Zapraszamy do galerii zdjęć: