OSTATNI PAN NA JABŁONNIE W WIĘZIENIU KIELECKIM

12 listopada Agnieszka Ziętal opublikowała tekst o Maurycym Stanisławie Potockim herbu Pilawa – żołnierzu I Korpusu Polskiego, ochotniku w wojnie polsko-bolszewickiej, żołnierzu AK, uczestniku powstania warszawskiego,  który w marcu 1945 r. został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Kielcach.

 

Zapraszamy na Bloga:

Ostatni Pan na Jabłonnie w więzieniu kieleckim – Ośrodek Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej (ompio.pl)