40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Dziś w OMPiO młodzież poznawała tajniki wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego w Kielcach rozpalono koksowniki, a żeby wejść do budynków niezbędna była przepustka.

W niecodziennej lekcji  historii uczestniczyło 117 uczniów  kieleckich szkół ponadpodstawowych: VII LO im. J. Piłsudskiego, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki”, V LO im. ks. Piotra Ściegiennego, Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka.

Podczas zajęć na podstawie dokumentów, ulotek, zdjęć, wydawnictw drugiego obiegu i gazet uczniowie tworzyli  plakat i mapę mentalną, które dały im najważniejsze informacje o wprowadzeniu stanu wojennego: kiedy i kto wprowadził stan wojenny, jak ówczesna władza motywowała jego wprowadzenie i dlaczego to było niezgodne z prawem, jakie stosowano represje. Jakie były formy oporu społeczeństwa wobec władzy. Wstępem do zajęć była  rekonstrukcja wydarzeń, którą przygotowała grupa rekonstrukcji historycznej i uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pod wodzą historyka Zbigniewa Kowalskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć: