Marcin Popiel – kapłan ubogich

Parafianie zapamiętali księdza Marcina Popiela w pocerowanej, wytartej sutannie, w gumowcach, w berecie na głowie, w zniszczonym ortalionowym płaszczu, w którym chodził jesienią i zimą. Całe swoje kapłańskie życie poświęcił służbie najbiedniejszym i pracy w trudnym, lewicowym środowisku okolic Ostrowca Świętokrzyskiego. Był szykanowany przez władze, wielokrotnie karany grzywnami, przez krótki czas siedział również w kieleckim … Czytaj dalej Marcin Popiel – kapłan ubogich