Nowe Twarze na Murze Pamięci

Na Murze Pamięci w OMPiO pojawiły się kolejne tabliczki z wizerunkami ofiar więzienia przy ulicy Zamkowej:

Kazimierz Nowak ps. „Łoś” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej z Dzierążni k. Pińczowa, zmarł w szpitalu więziennym na Montelupich w Krakowie w 1952 r.

Jan Pańszczyk – konspirator Związku Walki Zbrojnej z Kielc, zmarł w KL Auschwitz w 1941 r.

Tadeusz Pańszczyk – konspirator Związku Walki Zbrojnej z Kielc, zmarł w KL Auschwitz w 1941 r.

Stanisław Ponikowski ps. „Staszek” – żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Batalionów Chłopskich z Trzcianki k. Nowej Słupi, zmarł w KL Auschwitz już po wyzwoleniu w 1945 r.

Roman Schmeidl ps. „Pikant” – bojowiec PPS z Kielc, żołnierz I Brygady Legionów Polskich, konspirator PPS-WRN, zmarł w KL Auschwitz w 1941 r.

Zofia Skibińska – żona inspektora lotnictwa polskiego, zmarła w KL Auschwitz w 1941 r.

Wacław Wątroba ps. „Srogi” – członek antykomunistycznej Organizacji Podziemnej Błyskawica z Ostrowca Świętokrzyskiego, zginął w egzekucji w więzieniu kieleckim w 1952 r.

Józef Wieczorek – robotnik z Kielc, więzień KL Auschwitz i KL Natzweiler, zmarł w szpitalu w Sauglau w 1946 r.

Jan Więckiewicz – konspirator Związku Walki Zbrojnej z Ludyni k. Włoszczowy, wywieziony do KL Auschwitz w 1941 r. , gdzie prawdopodobnie zginął.

Jadwiga Włodek – nauczycielka z Węgleszyna k. Jędrzejowa, aresztowana za ukrywanie Żydów, zmarła w KL Auschwitz w 1944 r.

Stanisław Wojtarowicz – nauczyciel w Mroczkowie, konspirator Związku Walki Zbrojnej, współpracował z oddziałem „Hubala”, maltretowany w czasie przesłuchań, zmarł w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach w 1941 r.

Na Murze upamiętnionych jest już 207 ofiar kieleckiego więzienia.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego jakże ważnego dla mieszkańców Kielc i naszego regionu Miejsca Pamięci.