Życie codzienne żołnierzy I Korpusu

Od 20 kwietnia w sali konferencyjnej OMPiO można oglądać wystawę „Życie codzienne żołnierzy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”.

Autor zdjęć – Karol Bieniak, żołnierz 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, fotografował zarówno oficjalne uroczystości, jak i życie codzienne żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Jego kolekcja składa się około 1,4 tys. zdjęć, które wykonywał od 1941 do 1945 roku.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie złożona jest z 50 wyselekcjonowanych fotografii, pokazuje żołnierzy I Korpusu PSZ w trakcie wykonywania codziennych obowiązków podczas pobytu w Szkocji. Można na nich zobaczyć m.in. żołnierzy przy pracy, podczas zajęć sportowych oraz zgromadzeń religijnych.

Przypomnijmy, że po porażce Francji w czerwcu 1940 roku tylko niewielka część żołnierzy sił lądowych Wojska Polskiego została ewakuowana  na Wyspy Brytyjskie. We Francji pozostał cały ciężki sprzęt; dysponowano jedynie pewną ilością broni strzeleckiej. Zgodnie z polsko-brytyjską umową wojskową z 5 sierpnia 1940 r. ocalone oddziały polskie miały być użyte do walki z Niemcami na szczeblu taktycznym pod dowództwem polskim. Strona brytyjska zapewnić miała wyposażenie i uzbrojenie. Parlament brytyjski prawnie usankcjonował pobyt wojsk polskich i nadał Polskim Siłom Zbrojnym takie same prawa jak siłom zbrojnym Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Według ustaleń powziętych ze stroną brytyjską 19 czerwca 1940 r., rozpoczęto formowanie w Szkocji z ocalałych wojsk lądowych 1 Korpusu Polskiego. Wywodzą się z niego legendarne jednostki, jak 1 Dywizja Pancerna gen. Maczka i 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego.