Więzienie kieleckie w II RP

Powstanie więzienia kieleckiego wiąże się z przeniesieniem do Kielc siedziby województwa krakowskiego, na mocy dekretu gen. J. Zajączka z 24 IX 1816r. Więźniów początkowo umieszczono w Chęcinach, ponieważ w Kielcach nie było odpowiedniego miejsca. Już w 1826 roku rozpoczęto prace adaptacyjne byłych budynków gospodarczych przy ulicy Zamkowej. Prace miały na celu przebudowę obiektu tak, aby … Czytaj dalej Więzienie kieleckie w II RP