III Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie

III Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Wzgórze Zamkowe  –  Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach organizują III Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Nagrodę dla zwycięzcy konkursu ufundował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Andrzej Bętkowski. A jest ona niebagatelna – 5000 zł.

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda, chyba że jury zadecyduje inaczej. Wtedy kwota może zostać podzielona.

Konkurs na Opowiadanie im. Herlinga-Grudzińskiego jest organizowany w ramach festiwalu literackiego w Kielcach pn. „Pociąg do Literatury. Festiwal Herlinga-Grudzińskiego”, który odbędzie się w dniach 1-3 września 2023 r.

Dlaczego wybraliśmy opowiadanie na działanie konkursowe? Chcemy przypomnieć czytelnikom, że Herling – Grudziński był nie tylko autorem „Innego świata” czy „Dziennika pisanego nocą”, ale też wybitnym twórcą opowiadań. Niezwykłych utworów, metafizycznych, w których dotykał tajemnicy ludzkiego przemijania i cierpienia, pamięci, sztuki.

Twórcom, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie, wyznaczyliśmy dwa ograniczenia: objętość 7 stron znormalizowanego wydruku komputerowego, oraz hasło przewodnie. W tym roku hasłem jest: PIELGRZYM. Oczywiście można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Ale utwory muszą w jakiś sposób nawiązywać do hasła.

Na konkurs jeden twórca może przesłać 1 opowiadanie napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

Utwory należy przesłać mailem do 21 lipca 2023 r. na adres: konkurs@zamkowa3.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:

REGULAMIN III KONKURSU