Jesteśmy już 10 lat!

22 czerwca 2012 r. w dawnych murach kieleckiego więzienia rozpoczęła swoją działalność instytucja kulturalna – Wzgórze Zamkowe. Składa się ona z dwóch części: Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, który znajduje się w części zachodniej oraz Instytutu Dizajnu, w części wschodniej i południowej.

Historia budynków na Wzgórzu Zamkowym zaczyna się w XVIII w. kiedy to powstało w tym miejscu zaplecze gospodarcze pobliskiego pałacu biskupów krakowskich. W latach 1826-28 władze carskie zdecydowały o umieszczeniu tutaj więzienia. Było ono niemym świadkiem wielu tragicznych wydarzeń naszej przeszłości. Tu osadzono spiskowca – ks. Piotra Ściegiennego, powstańców styczniowych, w czasie II wojny światowej stało się katownią gestapo, a po wojnie ubecką.

W murach OMPIO staramy się przybliżać mieszkańcom Kielc nie tylko „wielką” historię, ale przede wszystkim tę naszą lokalną. Pielęgnujemy pamięć o ludziach, którzy tu mieszkali, tu żyli i tu często oddawali życie za ojczyznę.

Nasze działania możemy realizować dzięki stałej, multimedialnej ekspozycji historycznej, opartej na pracy kieleckich historyków i opracowanej w pracowni architektonicznej Mirosława Nizio. Wystawa prezentuje okres od utraty przez Polskę niepodległości do 1989 roku.

Przez 10 lat tworzyliśmy wiele wydarzeń kulturalnych, lekcji, warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań, wystaw, koncertów. Ale tak naprawdę to co tworzy niepowtarzalną atmosferę tego miejsca to ludzie, którzy tu pracują. Dzięki ich zaangażowaniu to miejsce jest wyjątkowe na mapie Kielc.

Przez te wszystkie lata wsłuchiwaliśmy się w potrzeby naszych odbiorców, dostosowując działania do potrzeb mieszkańców Kielc i regionu. Dzięki temu, każdego roku w murach naszej instytucji gości tysiące turystów, dzieci i młodzieży szkolnej. Przez 10 lat Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej odwiedziło ponad 170 000 osób. Serdecznie dziękujemy!