Rodzina Józefa Wieczorka w OMPiO

28 czerwca 2022 roku Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej mieszczący się w dawnym więzieniu kieleckim zwiedziła rodzina Józefa Wieczorka – więźnia z czasów okupacji niemieckiej. Ekspozycję, dawne cele, Mur Pamięci oglądał jego syn z żoną i wnuczek.

Józef Wieczorek – robotnik z Kielc, aresztowany przez Niemców i osadzony w kieleckim więzieniu, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, a następnie do KL Natzweiler, zmarł w szpitalu w Sauglau w 1946 r.

W marcu 2022 roku tabliczka z wizerunkiem Józefa Wieczorka została umieszczona na Murze Pamięci w naszym Ośrodku.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć: