Harcerskie drogi do Niepodległej

W ostatni weekend września 2022 r. na dziedzińcu OMPiO została otwarta wystawa “Harcerskie drogi do Niepodległej”.

Ekspozycja, przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego, pokazuje wkład  harcerek i harcerzy o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921.

W myśl hasła, że “harcerstwo – to skauting plus niepodległość”, młodzi ludzie z trzech zaborów na różne sposoby doskonalili się do nowej roli poprzez zajęcia terenowe, sportowe, sanitarne i … militarne. Potem skauci-harcerze zasilili szeregi polskich formacji wojskowych, walcząc pod ich sztandarami o niepodległy byt, a po zakończeniu I wojny światowej harcerze stanęli do walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Wystawie, dostępnej do 30 września towarzyszą materiały edukacyjne. Młodzież harcerską oraz wszystkich miłośników historii serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia i zachęcamy, by poszukali na planszach archiwalnych fotografii z Kielc!

Wystawę dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.