Symbole oporu

16 września 2022 r. Bruno Wojtasik opublikował artykuł o symbolach rysowanych jako wyraz sprzeciwu wobec okupacji niemieckiej, komunizmowi czy obecnej agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Zapraszamy na nasz Blog:

Symbole oporu