Jan Kasprzyk oddał hołd bohaterom

Pan Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rafał Nowak wicewojewoda Świętokrzyski oraz płk. Piotr Hałys Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przed świętem Wszystkich Świętych złożyli hołd zamordowanym bohaterom w dawnym więzieniu kieleckim.

Pan Jan Józef Kasprzyk zwiedził również ekspozycję w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.